Er worden in het bedrijfsleven nog steeds veel verschillende definities van het woord agile gebruikt. Dit zorgt nog wel eens voor onduidelijkheid. Maar wat betekent het nu eigenlijk? De letterlijke vertaling voor het Engelse woord ‘agile’ is lenig, flexibel en wendbaar. Agile organiseren binnen bedrijven is een manier van werken, denken en organiseren. Het zorgt ervoor dat organisaties snel en effectief kunnen inspelen op externe veranderingen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de klant altijd centraal moet staan. In deze blog vertelt Andreea Veringa, Pega System Architect bij BPM Company, wat nu werkelijk de voordelen zijn van Agile werken.

Verbeteren van motivatie en efficiëntie

Binnen Agile teams speelt zelfsturing een centrale rol. Binnen deze teams werken mensen samen voor een gezamenlijk doel. Het zorgt dan ook voor een goede werksfeer en een fijne organisatie. Dit is dan ook de reden dat veel bedrijven de Agile manier adopteren. Daarnaast voorkomt het verspillingen. Dit houdt in dat wanneer mensen samenwerken, in plaats van als individu, er minder werk wordt ‘doorgeschoven’. Hierdoor verlopen de processen binnen een bedrijf gestroomlijnder.

Andreea: “Met Agile, bouwen organisaties een collaboratieve omgeving en een fijne plek om te werken. Hier zijn een aantal redenen voor. Aan de ene kant omdat de klant wordt betrokken in het proces, efficiënte communicatie wordt gestimuleerd en er continu feedback wordt verzameld. Daarnaast ligt met Agile de focus op mensen die werken binnen cross-functionele & zelforganiserende teams. Deze mensen zijn in staat om te reflecteren op hun eigen manier van werken, hiervan te leren en er vervolgens naar te handelen.”

Klanttevredenheid

Bij BPM Company staan onze klanten altijd centraal. Het creëren van een applicatie die precies is zoals de klant voor ogen heeft is iets wat zowel de klant als ons vrolijk maakt. Door agile werken neemt deze klanttevredenheid vaak toe doordat de klanten onderdeel worden van het ontwikkelproces. Hierdoor krijgen zij eerder het gewenste eindresultaat. Bovendien kunnen agile ontwikkelteams eenvoudiger het opleverritme voorspelbaar maken waardoor de klant exact weet waar ze aan toe zijn en wanneer zij een resultaat mogen verwachten.

Andreea: “Met Agile zit het succes van een groot project niet alleen aan het einde, maar bij elke succesvolle oplevering van werkende software. Agile kan zelfs vanaf het begin zichtbare resultaten opleveren door vroege en continue levering van waardevolle (deel)producten, maar ook door de nauwe samenwerking tussen het bedrijf en het ontwikkelingsteam. Hierbij ligt de nadruk op het maximaliseren van de bedrijfswaarde en het snel reageren op veranderingen.”

Een snellere time-to-market

De duur van oplevering is vaak een doorn in het oog van veel bedrijven. Bovendien zorgen lange opleveringscycli vaak voor verkeerde applicaties of producten waar klanten niet (meer) op zitten te wachten. Ook deelproducten leveren vaak weinig op. Met Agile wordt er gebruik gemaakt van veel korte sprints en wordt op deze manier een werkend resultaat opgeleverd.

“Deze korte ontwikkelcycli verhogen niet alleen de kwaliteit, maar ook de team- en individuele productiviteit. Werken aan een duidelijk iteratiedoel in cross-functionele teams en het vaak toegang hebben tot feedback van klanten is bijzonder waardevol. Het zorgt voor een collaboratieve houding tijdens het proces en geeft duidelijkheid over de te verwachte hoeveelheid tijd die elke oplevering in beslag zal nemen. Hierdoor kunnen verwachtingen vanaf de business zijde goed worden gemanaged. Daarnaast biedt een dergelijke setting vaak ruimte voor verandering en innovatie. Al deze omstandigheden zorgen ervoor dat de persoonlijke motivatie en productiviteit van alle betrokkenen wordt gestimuleerd”, aldus Andreea.

Kwaliteit boven alles

Wij als BPM Company staan voor kwaliteitsmarktleiderschap. Dit betekend dat de diensten die we leveren te allen tijde van hoog niveau moeten zijn. Het is hierbij belangrijk om de juiste voorwaarden te scheppen zodat onze ontwikkelaars de beste diensten kunnen leveren. In algemene zin dragen bedrijven zorg over de tijd, de kosten en de scope van een project, zodat de ontwikkelaars zich kunnen focussen op kwaliteit. De scope is een term waarmee de omvang, aard en de beperkingen van een project worden aangegeven. Met de agile manier van werken is er bovendien genoeg ruimte om de scope tussentijds aan te passen, zonder dat dit ten koste gaat van de oplevertijd.

Andreea: “De combinatie van het iteratieve model en de frequentie van de productoplevering verhoogt de kwaliteit van het product. Door de focus naar het werkende product te brengen kan de complexiteit worden verminderd en tegelijkertijd de bedrijfswaarde worden gemaximaliseerd. De korte ontwikkelingscycli met een duidelijk doel bevorderen een cultuur van hoogwaardige oplossingen, met testen bij elke mijlpaal en feedbackloops. Hierdoor kunnen mogelijke problemen of een discrepantie in de afstemming zo vroeg mogelijk in het proces worden behandeld.”

Oplevering van de juiste applicatie

Doordat er met agile werken steeds opnieuw een deelproduct wordt opgeleverd en de applicatie continu wordt geoptimaliseerd, blijft de klant goed zicht houden op hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Door continu feedback te ontvangen van de klant en dit toe te passen tijdens de volgende agile sprint, ben je flexibeler en kan er eenvoudiger gereageerd worden. Bovendien zorgt deze feedback voor risicoverkleining. Door snel op te leveren en de feedback toe te passen verklein je het risico dat er een verkeerde applicatie/software wordt opgeleverd.

Andreea: “Agile vergroot de klantbetrokkenheid in het ontwikkelproces. Dit gebeurt in eerste instantie al bij het vastleggen van de eisen, maar vervolgens ook bij het beoordelen en het stap voor stap geven van feedback. Het risico dat aan het einde van het project niet het juiste en gewenste product wordt opgeleverd, wordt dus aanzienlijk verminderd. Dit komt omdat de scope en de richting van het product kunnen worden aangepast. Door nieuwe vereisten op te stellen en hier prioriteit aan te geven kan de productwaarde worden gemaximaliseerd.”

Benieuwd naar werken bij BPM Company?

Bekijk dan eens de vacatures of neem contact op met Hans Steenwijk: