Anique Wilmer is Delivery Manager bij BPM Company op een project bij een financiële instelling gespecialiseerd in water en duurzaamheid. In die hoedanigheid stuurt ze niet alleen twee van onze teams aan, maar waarborgt ze ook de kwaliteit van de door ons geleverde diensten. Ons doel in dit project is om het compliancyniveau van de financiële instelling te verhogen door middel van twee verschillende Pega-applicaties. Dankzij onze slagvaardigheid en de geoptimaliseerde samenwerking tussen onze Pega-teams en de stakeholders van de financiële instelling, hebben we een significante mijlpaal bereikt: het succesvol live gaan van de tweede Pega-applicatie in een relatief korte tijd.

Klantbeheerprocessen stroomlijnen

De financiële instelling is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. De bank streeft naar verbetering van hun klantbeheerprocessen om zo te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen van DNB en ECB. In 2022 gingen wij samenwerken met de bank aan een Pega-oplossing voor het verstrekken van leningen. Deze ‘kredietapplicatie’, ontwikkeld met het Pega-pakket ‘Customer Service’, wordt sindsdien voortdurend uitgebreid met meer leningsproducten. Deze toepassing stelt de bank in staat om hun processen inzichtelijk te maken en verantwoording af te leggen aan de autoriteiten.

Naast het verstrekken van leningen kwam begin 2023 de behoefte van de bank om in Pega ook hun klanten te kunnen onboarden, te onderhouden en de nodige due diligence-processen uit te voeren. Om deze ambitie te realiseren, hebben we vanuit BPM Company een tweede team opgezet dat nauw samenwerkt met de bank. Dit team zag zich geconfronteerd met de uitdaging om het omvangrijke en complexe CLM-pakket, ontworpen voor grote mondiale organisaties, aan te passen aan de specifieke behoeften van de bank, wat een meer gespecialiseerde financiële instelling is.

Onderling vertrouwen en nauwe samenwerking

De samenwerking tussen de bank en BPM Company kenmerkt zich door een sterk onderling vertrouwen tussen de twee Pega-teams van BPM Company, de PO’s van de bank en ook het management van de bank en BPM Company. In deze samenwerking bepaalt de de bank wat ze nodig hebben en bepalen wij als BPM Company – op basis van onze expertise en ervaring op het gebied van Pega – hoe we de requirements het beste kunnen realiseren.

Zelfsturende teams

De teams opereren zelfsturend en werken samen met hun PO om prioriteiten te bepalen voor de backlog. De backlog wordt gevoed door de strategische roadmap van de bank, waarbij de input van de PO’s in samenwerking met de business-analisten (BA’s) binnen de Pega-teams wordt vertaald naar user Stories. Beide applicaties zijn inmiddels operationeel en worden met tevredenheid gebruikt. Volgens de scrum-methodiek worden tweewekelijks nieuwe functionaliteiten en verbeteringen uitgebracht.

Onderlinge afhankelijkheden

Een uitdaging in dit project is dat de twee Pega-applicaties onderling afhankelijkheden hebben, wat regelmatige samenwerking tussen de teams vereist. Dit is complexer gebleken dan aanvankelijk gedacht, wat maar weer laat zien hoe belangrijk effectieve communicatie is. Om de deadline van de eerste CLM-release te halen, was het essentieel om die afhankelijkheden snel te identificeren en de juiste acties te ondernemen. Hieruit zijn nieuwe werkafspraken voortgekomen om alle betrokken stakeholders inzicht te bieden in de aard, omvang en impact van deze afhankelijkheden, evenals de voortgang ervan. Dit betekende wekelijkse vergaderingen met senior Pega-specialisten uit beide teams, waarin afhankelijkheden werden gedefinieerd, de impact werd beoordeeld en oplossingen werden bedacht, inclusief taakverdeling. Sommige afhankelijkheden vereisten actie van de bank zelf, wat vroeg om tijdige communicatie en betrokkenheid van stakeholders. Als Delivery Manager heb ik ook een statusrapportage opgesteld om de voortgang bij te houden, inclusief afhankelijkheden, sprintvoortgang, risico’s en besluiten, evenals de viering van successen. Deze rapportage, vergaderingen en werkafspraken hebben aanzienlijk bijgedragen aan het snel oplossen van knelpunten op het kritische pad naar de deadline.

Teamdynamiek en de kracht van focus

Naarmate de deadline naderde, werd het heel helder welke verwachtingen er waren voor elk teamlid. Dit inzicht en het ervaren van een prettige druk hadden een duidelijk positief effect op de dynamiek binnen de teams. Iedereen, ongeacht functieniveau, van junior tot senior ontwikkelaar, inclusief de bankmedewerkers, voelde een gedeelde verantwoordelijkheid om de gestelde doelen te bereiken. Het was bijzonder om te zien hoe een harde deadline en een sterke focus de motivatie verhogen.

Vier je successen

Als Delivery Manager hecht ik veel waarde aan het vieren van successen. Het is te gemakkelijk om te denken dat successen gewoon onderdeel van het werk zijn. Even stilstaan bij je successen heeft een duidelijk impact op de motivatie in de teams. Bovendien brengt het de behaalde resultaten duidelijker in beeld voor de stakeholders binnen de de bank. En natuurlijk wordt ons werk nog leuker als we zo nu en dan samen een feestje vieren. Dus na de succesvolle release heb ik – in samenwerking met de projectmanager van de bank – even een moment gepakt waarin we alle collega’s uit beide teams in het zonnetje hebben gezet met mooie woorden en heerlijk gebak.

Sluit je aan bij BPM Company

Wil jij net als Anique je grenzen verleggen, je talenten ontdekken en impact maken bij toonaangevende organisaties? Als je proactief, kritisch en gedreven bent, nodigen we je uit om je bij ons team aan te sluiten. Bij BPM Company wachten er spannende kansen op je. Bekijk onze vacatures en solliciteer snel.

Benieuwd naar werken bij BPM Company?

Bekijk dan eens de vacatures of neem contact op met Hans Steenwijk: