De markt van de softwareconsultancy waarin wij als BPM Company ons bevinden, is de afgelopen decennia flink veranderd. Er ontstaat steeds meer vraag naar gespecialiseerde mankracht voor specifieke opdrachten en IT-professionals zijn nog steeds schaars. Consultancy of detachering is dan een logische oplossing. Toch bestaan er over deze branche nog steeds vele vooroordelen. Overweeg jij in de consultancy te gaan werken maar twijfel je vanwege deze vooroordelen? In deze blog ontkrachten wij de 5 meest voorkomende vooroordelen!

1. Goede werk-privé balans

De software consultancy branche wordt de laatste jaren steeds populairder onder zowel starters als young professionals. Ondanks dit gegeven bestaan er over het werken in de consultancy nog vele vooroordelen. Het altijd maar aan het werk zijn en constant moeten reizen worden daarbij vaak genoemd. Natuurlijk is de kans groter dat je als consultant wat vaker onderweg bent dan bij de gemiddelde kantoorbaan maar dit hoeft niet per definitie het geval te zijn. BPM Company verwacht een bepaalde mate van flexibiliteit van de werknemers maar probeert op haar beurt de reisafstanden altijd binnen het redelijke te houden. Tevens vinden we het belangrijk om rekening te houden met een goede werk-privé balans van onze werknemers.

2. Samen een passende opdracht kiezen

Mensen hebben vaak het idee dat je in de consultancy maar ‘overal neer wordt gezet’ om opdrachten uit te voeren, zonder dat je zelf enige zeggenschap hebt in de keuze voor de klantorganisatie of de specifieke opdracht. BPM Company vindt het juist belangrijk dat de wensen van de medewerkers zoveel mogelijk gerespecteerd worden bij het maken van dergelijke beslissingen. Alles gaat dus in samenspraak. Het is immers belangrijk dat je als consultant ook daadwerkelijk iets kunt doen waar je energie van krijgt en wat past bij je expertise. Enkel zo kunnen we onze klantorganisaties optimaal faciliteren en zorgen we voor het beste resultaat.

3. Altijd een team achter je

Omdat je elke keer ergens anders werkt, leeft het idee dat je er als consultant volledig alleen voor staat als je wordt gedetacheerd. Het tegendeel is echter waar. Als consultant ben je onderdeel van een team waarmee je gezamenlijk aan een project werkt. Organisaties huren een consultant natuurlijk niet zonder reden in. Ze hebben een vraagstuk en hebben daar extra expertise bij nodig. Hierdoor word je als specialist snel opgenomen in het team en wordt jouw bijdrage ook daadwerkelijk op prijs gesteld.

Daarnaast heb je als consultant zelfs een groot voordeel, je bent namelijk niet onderdeel van één team maar zelfs van twee. Je hebt namelijk ook nog een achtervang van een betrokken werkgeversteam bestaande uit vakgenoten & leidinggevende. Zodoende is er altijd iemand extern beschikbaar om bijvoorbeeld een objectief oordeel te vellen over de gekozen aanpak. Je staat er dus nooit alleen voor!

4. Lange termijn relaties met opdrachtgevers

De gedachte die leeft onder mensen is dat een consultant alleen tijdelijk werk invult voor een organisatie. Bijvoorbeeld ter vervanging van een persoon die ziek is geworden of tijdens een periode van extreme drukte. Wederom een vooroordeel dat in de praktijk niet zo blijkt te zijn. Uiteraard ben je als consultant, ten opzichte van niet consultants, werkzaam in een meer dynamische omgeving maar zijn wij als organisatie meer gericht op de lange termijn relaties met onze klantorganisaties. Onze consultants hebben daardoor meer stabiliteit maar kunnen toch genieten van de dynamiek van de consultancy.

5. Jouw groei is onze groei

Binnen de consultancy staan de doorgroeimogelijkheden nog wel eens ter discussie. Het zou namelijk zo zijn dat er in deze branche minder ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei omdat de werkgever je als consultant zoveel mogelijk billable wenst in te zetten bij klantorganisaties. Maar ook hier is het tegendeel waar. Binnen de consultancy groeit men zelfs harder en ontwikkel je je sneller. BPM Company is er, vanuit het belang van onze klantorganisaties, juist bij gebaat als onze consultants over de juiste expertise en ervaring beschikken. Vanuit dit wederkerigheidsprincipe hebben we ons nieuwe talentmanagement systeem vorm gegeven waarbij persoonlijke groei en ontwikkeling van de werknemer centraal staat. We ontwikkelen en groeien als bedrijf en medewerker immers tezamen!

Conclusie

Naast de structurele inzet op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers vanuit BPM Company, zien we dat medewerkers binnen de consultancy door het dynamische karakter ook sneller groeien dan hun peers bij één vaste werkgever. Niet één organisatie is hetzelfde, als consultant leer je je professie dan ook in de breedste zin te beheersen.

Ben je na het lezen van deze blog enthousiast geworden over de consultancy en/of nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden om bij BPM Company te werken? Kijk dan snel bij onze vacatures of neem contact op met Hans Steenwijk.

 

Benieuwd naar werken bij BPM Company?

Bekijk dan eens de vacatures of neem contact op met Hans Steenwijk: